- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Preventief beleid

Twirlteam Surprise wil een sportieve omgeving bieden aan haar leden, waar binnen zij zich vrij kunnen bewegen, ongedwongen kunnen sporten en zich lichamelijk kunnen ontplooien. Maar bovenal willen wij dat die sportieve omgeving een veilige omgeving is, voor zowel leden als voor vrijwilligers en vooral voor de minderjarigen onder hen. Ons preventief beleid is gebouwd op de volgende drie pijlers: de Gedragscode, de vertrouwenspersoon en de VOG.

Gedragscode

De Algemene Ledenvergadering en het bestuur hebben gezamenlijk op 10 maart 2020 het Huishoudelijk Reglement met daarin de Gedragscode aangenomen.

In ons Huishoudelijk Reglement spreken wij uit dat Twirlteam Surprise onder geen enkele voorwaarde, van niemand, grensoverschrijdend gedrag tolereert. Niet van leden, niet van vrijwilligers, niet van bestuurders, niet van bezoekers, en niet van andere betrokkenen. In het bijzonder spreken wij uit dat wij geen seksueel grensoverschrijdend gedrag tolereren, naar niemand en al helemaal niet naar onze minderjarige leden en vrijwilligers. De Gedragscode biedt specifiek een richtlijn voor wat wij onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan, en biedt belangrijke handvatten aan vrijwilligers en leden voor hoe hier mee om te gaan.

Omdat de Gedragscode een onlosmakelijk onderdeel is van het Huishoudelijk Reglement, welke ook door de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2020 is aangenomen en is bekrachtigd, is deze van toepassing op alle vrijwilligers, medewerkers, leden, bezoekers en andere betrokkenen van Twirlteam Surprise. Personen die ons Huishoudelijk Reglement en onze Gedragscode niet onderschrijven, hebben niets te zoeken binnen onze vereniging of tijdens onze trainingen en wedstrijden.

Het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode die daarvan onderdeel is, zijn hier gepubliceerd.

Vertrouwenspersoon

Vrijwilligers en leden die te maken hebben of hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag kunnen naar een vertrouwenspersoon toe stappen. Deze is door het bestuur aangesteld en wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering. De naam en contactgegevens van deze persoon zijn op de afgeschermde ledenpagina van onze website gepubliceerd.

De vertrouwenspersoon is geen bestuurder noch vrijwilliger binnen de club. Deze persoon is wel vaak aanwezig bij trainingen en wedstrijden, is benaderbaar en kan door een ieder direct worden aangesproken. De vertrouwenspersoon zal dan een luisterend oor bieden voor de vrijwilligers en leden die daar behoefte aan hebben en zal naar eigen eer en geweten de vrijwilliger of het lid van advies voorzien of zelf passende stappen ondernemen, in overleg met de vrijwilliger of het lid. Gewoon even praten kan ook, en uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk behandeld.

Indien de vertrouwenspersoon van Twirlteam Surprise niet beschikbaar is of contact met de vertrouwenspersoon door de hulpzoekende als ongewenst wordt beschouwd, dan kan de Vertrouwenspersoon Sport van de de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook hulp bieden. Deze vertrouwenspersoon is voor alle sporters die bij een club in Pijnacker-Nootdorp sporten benaderbaar, via emailadres: vertrouwenspersoon-sport@pijnacker-nootdorp.nl. Deze vertrouwenspersoon is bedoeld voor sporters om melding te maken bij ongewenst gedrag en kan ook in samenspraak met de vertrouwenspersoon van Surprise worden benaderd om bijv. een klacht in te dienen bij de eigen vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De functie van vertrouwenspersoon sport is ondergebracht bij een gedragswetenschapper van de gemeente.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Van al onze vrijwilligers die met minderjarigen in aanraking komen, vereisen wij vanaf april 2020 een Verklaring Omtrent het Gedrag. Hiermee zorgen wij enerzijds dat alleen betrouwbare personen met onze meest kwetsbare leden om kunnen gaan, en anderzijds voorkomen wij dat bij eventuele onregelmatigheden deze persoon elders zijn gedrag kan vervolgen. De VOG is een belangrijke en door de overheid ondersteunde maatregel in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag.

Onze vereniging voldoet aan de vereisten voor de gratis VOG en daarom is de procedure van aanvraag van een VOG voor vrijwilligers kostenloos. Vrijwilligers die bij onze vereniging aan de slag willen en bij hun activiteiten in aanraking komen met minderjarigen moeten daartoe wél over een DigID beschikken. Alléén vrijwilligers die de VOG procedure met succes doorlopen en een VOG van de overheid uitgereikt krijgen, kunnen aan de slag bij Twirlteam Surprise.Sabine Zondag, Pijnacker